Mga Epekto ng Lockdown sa mga Pilipino

Ang lockdown ay isa sa mga hakbang upang malabanan ang mabilis na pagkalat Covid-19 sa halos lahat ng sulok ng daigdig. Sa pagpapatupad nito isinasagawa ang pagsasarado ng mga lagusan papasok at palabas sa isang lokasyon upang mapigilan ang paggalaw ng tao ganun din ng virus. Subalit sa pagpapatupad nito ano nga ba ang mga naging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino?

  1. Pangamba– Una ng mangangamba ang mga tao dahil sa walang kasiguraduhan kung kelan matatapos ang mga lockdown. May mga taong natakot sa kahihinatnan ng pandemya at pagpapatupad ng lockdown.
  2. Kawalan ng kita o kabuhayan– Sa panahon na lilimitahan ng gobyerno ang galaw ng mga tao, kasama sa maaapektuhang ang kabuhayan ng isang pamilya pinakamalala ay mawalan ng hanap buhay. Kung hindi man natanggal sa trabaho pasakit ito sa mga empleyadong pinapayagan naman pumasok sa trabaho dahil bahagi sila ng lakas paggawa sa sektor ng pagkain, serbisyo o kalusugan. Mas mataas ang halaga ng transportasyon sa panahong ito bunga ng limitadong byahe ng mga pampublikong sasakyan.
  3. Mga isyu sa mental na kalusugan– kasabay ng pagpapatupad ng lockdown ay ang mas pinag-uusapang isyu ng mental health. Ang isyung ito ay naging maugong na simula pa ng nakalipas na dekada dahil nagkakaroon na ng pantay na pagpapahalaga sa kalusugang pisikal at mental. Subalit sa pagpapatupad ng lockdown ay lumutang ang mga usap-usapan na naapektuhan ang mental health ng maraming mga Pilipino. Nariyang nabagot at nalungkot o nadepressed ang karamihan dahil sa isang kalagayan na hindi naman kinasanayan.
  4. Isyu sa Pisikal na kalusugan– Habang karamihan ay nasa bahay lamang, dalawa ang posibilidad na mangyari, dahil walang ginagawa at hindi aktibo ang mga tao ay maaring magdulot ito ng ibat-ibang karamdaman ganun din marami din ang kumakain ng labis dahil walang magawa na magreresulta sa karamdaman gaya ng high blood pressure at hypertension.
  5. Isyu sa ayuda– bagamat nagbibigay ng suportanng pinansyal sa panahon ng ECQ o Enhanced Community Quaratine sa Pilipinas. Marami ang nagalit na hindi sila nasama sa mga listahan na karapat-dapat mabigyan ng ayuda. Nagkalat din sa social media ang mga larawan ng mga listahan na madami sa isang pamilya ang nabigyan gayong isa lamang dapat kada pamilya ang makatanggap ng ayuda.

Marami pa ang mga epekto ng lockdown. I comment kung ano pa ang mga epekto ng lockdown na hindi nabanggit sa post na ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s