Panganib sa Trabaho at Benepisyo

Marami sa atin ay bahagi ng lakas paggawa, At bilang ito ang pangunahing pinagkukunan natin ng panggastos sa araw-araw, paano naman kung ito ang magiging dahilan ng ating pagkakasakit. Mababa na nga lang ang sahod sa ating bansa nariyan pang nabibingit sa panganib ang pisikal na pangangatawan ng ating kababayan.

Unang una, marapat lang na ang isang empleyado ay may sapat na kaalaman kung anu-ano ang mga panganib habang sila ay nagtatrabaho, at kung paano nila mapangangalagaan ang kani-kanilang mga sarili sa mga panganib na ito.

Ako mismo ay nakasaksi ng kapwa ko manggagawa na naputulan ng braso dahil lang sa pagtupad ng kanyang tungkulin, Merun din naman na napinsala ang paningin dahil sa kemikal na tumalsik sa mata. Mayroon nagkasakit sa baga dahil sa mga nalalanghap na kemikal din mula sa pinagtatrabahuhan.

Paano kung mangyari sa iyo ang mga bagay na ito? Alam mo ba na mayroong ahensya ng gobyerno na maaring makatulong sa iyo para mabigyan ka ng nararapat na benipisyo. At ito ang Employees’ Compensation Commission.

Ang Employees’ Compensation Commission ay nagbibigay ng tulong sa mga nagkasakit o nagkaroon ng injury sa mga empleyado na kwalipikado sa programa.

Ang pagkakasakit na nagresulta sa Disability o Death o Kamatayan ay maaring makakuha ng benepisyo kung ito ay bunga ng occupational disease na nasa listahan ng Annex A ng Amended  Rules on Employees’ Compensation at nameet ang mga kondisyon, kailangan din magsumite ng mga dokumento  na ang karamdaman ay buhat sa mga working condition ng isang empleyado. Gayundin ang Injury ay dapat na resulta ng aksidente mula sa pagtatrabaho.

Covered ka ng programa kung:

  1. Ikaw ay empleyado ng pribadong sektor at dapat ay miyembro ng SSS o kaya ay sea-based na OFW
  2. Ikaw ay empleyado ng gobyerno at dapat ay miyembro ng GSIS katulad ng mga miyembro ng AFP, nahalal na opisyal ng gobyerno na nakakatanggap ng regular na sweldo. Saklaw ka din kung ikaw ay casual, temporary o kontraktwal na empleyado

Saklaw ka ng programang ito simula sa unang araw ng iyong trabaho.

Ang mga sumusunod ang mga benepisyo na maaari mong matanggap:

  1. Loss-of-income benefits;
  2. Medical services, appliances and supplies;
  3. Carers’ allowance;
  4. Rehabilitation services;
  5. Death benefits;
  6. Funeral benefits

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ito, bumisita lamang sa website ng Employees’ Compensation Commission at sa Frequently Asked Questions  page ng website nila.

Happy Labor Day!

Yossef John

2 thoughts on “Panganib sa Trabaho at Benepisyo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s